Het symptoom is niet de oorzaak. Binnen de osteopathie zoeken we naar verbanden tussen symptomen en oorzaken. Als osteopaat probeer ik je lichaam te helpen om deze verbanden op te lossen.

Gelieve steeds te vermelden als u een afspraak osteopathie wenst. U krijgt hiervoor 6x per jaar een officiële terugbetaling.

Osteopathie is een systeem van manipulatieve technieken waardoor het lichaam van de patiënt in zijn totaliteit weer normaal zal functioneren. Daardoor kan men het eigen recuperatievermogen beter aanwenden. Daarom gaan we elk bewegingsverlies na in het lichaam. Via de behandeling van de gevonden mobiliteitsverminderingen herstelt de osteopaat de structurele integriteit. Het lichaam wordt als geheel behandeld met interactie tussen het musculoskeletale, viscerale en craniale systeem. Een osteopatische behandeling is een veelzijdigheid van technieken, specifiek aangepast aan de noden van elke patiënt. Ook preventief zal een osteopatische behandelng een gunstig resultaat hebben. Een dysfunctie van één of meerdere systemen van het lichaam (musculo-skeletaal, visceraal, neurologisch of psychologisch) kan een dysfunctie in andere systemen van het lichaam beïnvloeden of opwekken.

De toegepaste technieken zijn
* Mobilisaties en manipulaties
* Muscle Energy Tecnieken
* Strain en counterstrain
* Viscerale technieken
* Craniosacrale Technieken
* Fasciale tecnieken

Indicaties
* Zuigelingen met reflux,…
* Kinderen met houdingsafwijkingen, Kiss syndroom, ademhalingsmoeilijkheden,…
* Slaapstoornissen bij zuigelingen, kinderen, volwassenen
* Uitstralende pijn in armen of benen
* Algemene gewrichtsklachten (heup, knie, enkel, voet,…)
* Hoofdpijnen (migraine, sinusitis,…)
* Ademhalingsproblemen
* Viscerale klachten
* Houdingsafwijkingen